Съюз на Математиците в България - Секция Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

43 Пролетна конференция на СМБ

От 2-ри до 6-ти април 2014 г. в хотел "Самоков" в курортен комплекс Боровец се проведе 43-тата пролетна конференция на Съюза на математиците в България. В рамките на конференцията се състоя и Четиринадесетата ученическа секция на УчИМИ към БАН. С грамоти за отлично представяне бяха отличени и трите проекта по информатика на ученици от ПМГ „Добри Чинтулов“ с научен ръководител Христина Ангелова, учител по ИИТ в ПМГ, а проектът на Станислав Томов Арнаудов от 11.г клас получи признание на журито за иновации по информатика. Авторите на най-добре класиралите се разработки (с грамоти за отлично представяне) получиха покана за участие в Четиринадесетата лятна изследователска школа през месец август 2014 г. Ето и повече за отличените проекти:

1. Домашна автоматизация чрез Raspberry Pi
Владимир Симеонов Мутафов (сертификат за иновативност в информатиката)

ПМГ „Добри Чинтулов” гр. Сливен, 11 клас
С появата на все по-достъпни, евтини и лесни за използване технологии, всеки с минимални компютърни и електротехнически познания би могъл да експериментира без да са необходими големи парични вложения. Моят проект представлява лесен, евтин и удобен начин за автоматизиране на домашни електроуреди. Изработеното устройство е базирано на нови и тепърва навлизащи в България технологии, като основната му цел е улесняване на хората с увреждания или със затруднено придвижване. Използвайки го заедно с обикновен интернет браузър, човек може да включва и изключва разнообразни устройства с натискането на един бутон, посредством изработения от мен уебсайт. Освен основното си приложение, въпросното устройство може да се използва навсякъде, където е необходимо безжично контролиране на техника, използваща електроенергия, а малките му размери са още едно предимство.

2. „Easy 3DSC”
Слав Желев Радев, Петър Мирославов Костов
ПМГ „Добри Чинтулов” гр. Сливен, 11 клас
„Easy 3DSC” това е устройство които превръщат даден физически 3D обект, във виртуален 3D модел и е съвкупност от иноваторско хардуерно и софтуерно решение. Предназначено е да улесни и съкрати времето на производство, както и разреши проблеми свързани с него. Въпреки основното си предназначение платформата е приложима навсякаде където е нужно 3D сканиране. „Easy 3DSC“ намира приложение при ре-инженеринг на машинни детайли, фрезоване с машини с ЦПУ, измерване износването на детайли, измервания на сложни форми и разстояния, цифрови копия на макети или музейни експонати, мащабиране на обекти и други. Простичко казано - скенерът дава възможност да се получи обемно изображение на всеки предмет.

3. Дъгови елементи на двоично изображение: извличане, съпоставка и анализ

Станислав Томов Арнаудов
ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен 11 клас

Дъговите елементи са нов начин за представяне на неаналитични фигури. Проектът показва тяхното извличане, сравняване и анализиране. Поради природата на елементите, те не могат да се съпоставят със стандартните методи. За тази цел са предложени два нови начина. Единият от тях може да намери и общо приложение в сравняването на информация от различни измерения. Представени са и няколко метода за анализиране на голямо множество от дъгови елементи. На базата на тези методи може да се построи система за разпознаване на дадена фигура. Дъговите елементи могат да намерят приложение в сферите на компютърното зрение, изкуственият интелект и обработката на информация.

4. Числа на Каталан и техните q-аналози
Ралица Константинова Кралева
ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен 11 клас

Научен ръководител: инж. Йордан Кралев, ТУ – София

Числата на Каталан имат множество приложения в комбинаториката, алгебрата, геометрията. N-тото число на Каталан е равно на C_n=1/(n+1) (2n¦n). Решени са уравнения и сравнения, съдържащи числата на Каталан C_n и
∑_0^n▒C_n посредством методи от теория на числата и асимптотичен анализ.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню