Съюз на Математиците в България - Секция Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

Великденско математическо състезание

Състезания

История на състезанието:
Състезанието се провежда от 1994 година досега без прекъсване. Първите две години то е училищно състезание на 119 СУ в София, след това прераства в градско, а от 1998 година се провежда и в други градове на България. Великденското математическо състезание се провежда в средата на месец април.  Главен организатор на състезанието е Секция "Изток" към СМБ със съдействието на РУО. Състезателните теми се изготвят от експерти и изтъкнати учители и на специална работна среща се обсъждат и редактират в окончателен вид. Една тема съдържа 15 задачи с избираем отговор, които са разделени в три групи по трудност. От 2013 година задачите са разделени в пет групи по степен на трудност.

Великденското математическо състезание е за ученици от 1-ви до 12-и клас. Времето за работа за 1 и 2 клас е 90 минути, а от 3 до 12 клас е 120 минути. Дават се 15 задачи с избираем отговор. Всяка задача има само един правилен отговор от четири възможни (отбелязани с а), б), в) и г), като първите три отговора са с конкретни стойности , а четвъртият е „друг отговор”. Друг отговор (отг. г) се приема за верен само при записан верен резултат. Верните отговори (съответните букви) се ограждат с кръгче. Задачите от 1 до 3 се оценяват с по 1 точка, от 4 до 6 с по 3 точки, от 7 до 9 с по 5 точки, от 10 до 12 с по 7 точки и от 13 до 15 с по 9 точки.

Задачите за 7 клас са в модифициран формат на изпита след 7 клас за езиковите паралелки. Всяка задача от 1 до 16 има само един правилен отговор от четири възможни (отбелязани с а), б), в) и г). За задачи 17 до 22 трябва да бъдат записани само отговорите, като задачи 21 и 22 са във формат PISA. Задачи 23 и 24 трябва да бъдат подробно решени. Задачите от 1 до 4 се оценяват с по 1 точка, от 5 до 10 с по 2 точки, от 11 до 16 с по 3 точки, от 17 до 20 с по 5 точки, задачи 21 и 22 с по 8 точки и задачи 23 и 24 с по 15 точки. Максималният брой точки е 100. Неправилни решения и задачи без отговор се оценяват с 0 точки. Оценките за 23 и 24 задачи са предварително детайлизирани по етапите на решението. Използва се специална бланка за записване на отговорите. Задачите за 12 клас са във формат матура по стандарта на МОН.


Задачи, отговори и класиране от проведените до момента състезания:

2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

2013 година

2011 година

2012 година

2009 година

2010 година

Назад към съдържанието | Назад към главното меню