Съюз на Математиците в България - Секция Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

История

Из летописната книга на Секция "Проф. д-р Д. Табаков"...


В град Сливен се учредява официално секция на БФМД. За председател е избран Стефан Шопов. Основни задачи на секцията са да повишава научната и методическа квалификация на учителите по математика и физика, да популяризира математическите и физическите знания сред учащите се, да организира и провежда мероприятия: вечери на математиката и физиката, състезания, олимпиади, курсове за зрелостници и кандидат-студенти. Провеждат се сбирки на учителите с доклади от централната лекторска група и от ИУУ - Стара Загора.

24 октомври 1970 г. Провежда се първото отчетно-изборно събрание на БФМД. Отчетния доклад изнася председателят Стефан Шопов. На събранието присъства проф. Благовест Сендов, председател на ЦР на БФМД. Той дава указания за бъдещата работа на секцията. Изнася доклад и пред граждани - "Модел на клетката".

1971 г. БФМД се разделя на Българско математическо дружество и Дружество на физиците в България.

4-5 април 1972 г. В град Сливен се провежда Първата пролетна конференция на математиците в България. Под патронажа на Георги Данчев - председател на ОНС, с активното участие на цялото ръководство, на секцията и членовете й, конференцията преминава на добро ниво. На организирани срещи с най-изтъкнатите представители на математическата мисъл у нас, са разменени ценни мисли за популяризиране и пропагандиране на математическите знания сред младежта. Получено е благодарствено писмо от ЦР на БМД, чрез което се изказва благодарността на секцията за отлично подготвената и проведена Първа пролетна конференция на БМД.

1 ноември 1972 г. Провежда се отчетно-изборно събрание на секцията на БМД в град Сливен. На събранието присъства Ал. Николов - член на ЦР. Той изказва задоволство от дейността на дружеството, от многото и разнообразни мероприятия. Изграден е и клуб "Млад математик" към Математическа гимназия.

6 април 1977 г. В град Варна се провежда учредителният конгрес на Съюза на математиците в България. Конгресът одобрява Устав на Съюза и документи за бъдещата му работа. Прочетено е приветствено писмо до конгреса от първия секретар на ЦК на БКП др. Тодор Живков. За председател на Съюза е избран акад. Любомир Илиев.

М. декември 1977 г. Проведено е отчетно-изборно събрание, на което за председател отново е избран Стефан Шопов. На събранието се взема решение секцията да носи името на проф. д-р Димитър Табаков.

1978 г. Честване на вековния юбилей от освобождението на България от османско робство. На 19.02. в Плевен се провежда научна сесия по математика и физика. Тя е организирана от ЦР на СМБ и Дружеството на физиците в България. На 100-годишния юбилей е посветена е VII пролетна конференция, която заседава от 5 до 8 април в Слънчев бряг. На откриването й се прочита указ на Държавния съвет за награждаване с орден "Народна Република България" - I степен СМБ по случай 80-годишния му юбилей и за неговите големи заслуги за развитието на физико-математичните науки. Участват 20 делегати от сливенската секция.

29 октомври 1978 г. Провежда се научно-практична конференция на тема: "Новите идеи и програмите по математика от IV до VI клас". Тази инициатива се отганизира съвместно с Дирекция "Народна просвета" под научното ръководство на катедрата по математика при ИУУ - Стара Загора.

8-15 ноември 1979 г. Група от 45 учители по математика е на посещение - обмяна на опит в град Тернопол. Посетени са 3 училища, уроци по математика, кабинети, лаборатории, междуучилищния учебен център по производствено обучение. Проведени са срещи с преподаватели и ученици, споделен е опит и мисли, обменя се математическа литература.

23-24 ноември 1979 г. Тържествено честване 100 години от рождението на проф. д-р Д. Табаков. Мероприятия са организирани и проведени от СМБ и Секция "Проф.д-р Д. Табаков" - Сливен. Във всички училища са проведени вечери на математиката, а в салона на ДНА - общоградска вечер на математиката, изнесена от ученици на МГ "Проф. д-р Д. Табаков". В окръжната математическа конференция участват 45 ученически реферата в областта на геометрията, до защита са допуснати 9. В конкурса между преподавателите за разработка на урок по геометрия участват 35 преподаватели. Първенците във всички конкурси са наградени.
На 24 ноември се провежда научна сесия в секция А с преподавателите по геометрия от висшите учебни заведения. Направени са 14 научни съобщения предимно от млади хора от София, Пловдив и Сливен. В секция Б се провежда научна сесия по проблемите на преподаването на математика в училищата.
На Карандила е проведена среща на ръководството на сливенската секция с ръководството на секцията в град Бургас. Обменени са мисли за бъдещата работа на двете секции.

1980 г. Установена е връзка с Математическото дружество в град Гера - ГДР. През лятото на 10-дневен лагер в Гера са изпратени 8 ученика - най-добре представили се на олимпиадата по математика. По същото време 8 ученика от Гера са на почивка в с. Равда.

3-8 януари 1981 г. Огранизира се екскурзия с 30 преподаватели до Будапеща за обмяна на опит. Те са подбрани измежду представилите се най-добре на организираните семинарни сбирки и окръжни четения.
В чест на 1300-годишнината от създаването на българската държава се организира съревнование между учители и предметни комисии, които подобряват значително своята работа. Класирането е:
Среден курс:
1.
III основно училище
2.
II основно училище
3.
I основно училище
Горен курс:
1. Математическа гимназия
2. Техникум по м
eханотехника
3. СПТУЕ

М. февруари 1981 г. В град Гера, ГДР гостува работна група на секцията в състав: Стефан Шопов, Стоянка Нестерова и Ненчо Далакчиев. Тя присъства на 20-та юбилейна олимпиада по математика.

6-10 април 1981 г.
Провежда се X юбилейна пролетна конференция на СМБ в Слънчев бряг. Секцията участва с материали от историята на математическото образование в Сливенски окръг в изложбата по време на конференцията. По решение на ръководството на секцията всички материали са подарени на ЦР на СМБ.

М. май 1981 г.
В Сливен гостува тричленна група математици от Гера, която се запознава с работата на секцията. Посетени са уроци в МГ и ТМТ. Гостите присъстват и на бала на зрелостниците от МГ, ТОХ и ТМТ.

М. юли 1981 г. излиза от печат като издание на "Народна просвета" книгата на Тодор Биринджиев и Иван Проданов "Непрекъснати функции".

От 1981 г. в секцията членуват и математиците от изчислителен център на завод "Победа".

1982 г. Издаден е юбилеен сборник с материали от научната сесия по геометрия, посветена на 100-годишнината от рождението на проф. д-р Д. Табаков.

Поставя се началото на специализирана библиотека по математика към секцията. Най-голям брой от книгите са дарени от др. Пенева от
IV основно училище.

7 декември 1983 г.
Провежда се отчетно събрание на секцията. Отчетен е резултатът от дейността на секцията и съревнованието между училищата.
Основни училища:
I място: 3-то ЕСПУ "Д-р Иван Селимински" - 130 т.
II място: 2-ро основно училище - 103 т.
III място: 1-во основно училище - 56 т.
Основни училища от района:
I място: Самуилово - 30 т.
II място: Гавраилово - 23 т.
III място: Крушаре и Тополчане - 13 т.
Горен курс:
I място: Математическа гимназия - 125 т.
II място: ИТ - 37 т.
III място: ТЕТ - 28 т.

М. април 1984 г. Издаден е юбилеен сборник "15 години секция на СМБ "Проф. д-р Д. Табаков" Сливен". Много усилия по подготовката на материалите за написването на сборника полагат председателят на секцията Стефан Шопов и редакторът Димитър Петков. Сборникът е изпратен безплатно до всички членове на секцията и ЦР на СМБ, Математическите гимназии и секциите на СМБ в страната.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню