Съюз на Математиците в България - Секция Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

Членове на СМБ

Ръководство на Секцията на СМБ:

Председател: Андрей Едрев
Заместник-председател: Галина Георгиева
Секретар: Здравка Дачева

Членове: Иванка Георгиева
              Таня Димитрова

Списък на членовете на СМБ за 2019 г.

Име, презиме, фамилия

Месторабота

Член от

1

Андрей Велчев Едрев

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"

1985 г.

2

Димитър Атанасов Назъров

РУО - Сливен

2013 г.

3

Петя Атанасова Дунчева

ОУ "Д-р Иван Селимински"

2011 г.

4

Златка Стефанова Петкова

ОУ "Д-р Иван Селимински"

1980 г.

5

Красимира Любенова Гинчева

ОУ "Д-р Иван Селимински"

1992 г.

6

Антоанета Рачева Кирова

ОУ "Д-р Иван Селимински"

1990 г.

7

Мариана Николова Недева

ОУ "Д-р Иван Селимински"

2013 г.

8

Галина Йорданова Георгиева

СУ "П. К. Яворов"

2009 г.

9

Йовка Иванова Петкова

СУ "П. К. Яворов"

2012 г.

10

Пенка Желязкова Русева

ОУ "Братя Миладинови"

2010 г.

11

Валентина Колева Стефанова

ОУ "Братя Миладинови"

2013 г.

12

Mарияна Николаева Хаджиминова

ОУ "Братя Миладинови"

2013 г.

13

Росица Веселинова Перендибазова

OУ "П. Хитов"

2011 г.

14

Добринка Миткова Колева

OУ "П. Хитов"

2008 г.

15

Мария Петкова Кавръкова

СУ "Йордан Йовков"

2006 г.

16

Иванка Танева Георгиева

СУ "К. Константинов"

2017 г.

17

Красимира Иванова Бакалова

СУ "К. Константинов"

2015 г.

18

Татяна Божидарова Дейчева

СУ "К. Константинов"

2015 г.

19

Нели Владимирова Манева

СУ "К. Константинов"

2017 г.

20

Нина Боянова Смиловска-Колева

СУ "К. Константинов"

2017 г.

21

Таня Рандева Славова

ПХГ "Дамян Дамянов"

2011 г.

22

Соня Тодорова Славова

ПГЕЕ "Мария Кюри"

1986 г.

23

Кичка Георгиева Терзиева

ПГЕЕ "Мария Кюри"

2013 г.

24

Здравка Драганова Дачева

ПГТО "Добри Желязков"

1988 г.

25

Ваня Георгиева Славова

26

Искра Емилова Косева

27

Росица Андреева Атанасова

Назад към съдържанието | Назад към главното меню