Съюз на Математиците в България - Секция Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

"Иван Салабашев"

Състезания

Математическият турнир "Иван Салабашев" се провежда по места под егидата на РУО на МОН и секциите на Съюза на математиците в България. Турнирът е предназначен за ученици от 1. до 12. клас. Темите включват по 15  задачи, първите десет от които са с избираем отговор, а останалите са с открит (числов) отговор.

Верен отговор на всяка от първите десет задачи носи по 3 точки, а за верен отговор на всеки от последните пет въпроса се получават 6 точки. Общата тема за 10., 11. и 12. клас е съставена от 6 въпроса с избираем отговор и две задачи, като за верен отоговор на всеки от въпросите се получават по 3 точки, а за пълно решение на всяка от задачите се получават по 6 точки. Решенията на двете задачи трябва да бъдат подробно обяснени.


Задачи, отговори и класиране от проведените до момента състезания:

2019 година

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

2013 година

Общо класиране на участниците от всички класове

Състезателните теми през 2013 г. година са изготвени от жури в състав:

• Емил Колев (председател и автор на темата за 6. клас)
• Олег Мушкаров (автор на темата за 8. - 9. клас)
• Николай Николов (автор на темата за 10. - 12. клас)
• Петър Бойваленков (автор на темата за 7. клас)
• Ивайло Кортезов (автор на темите за 2. и 3. клас)
• Невена Събева (автор на темите за 4. и 5. клас).


Задачи

Отговори

Класиране

2 клас

2 клас

2 клас

3 клас

3 клас

3 клас

4 клас

4 клас

4 клас

5 клас

5 клас

5 клас

6 клас

6 клас

! На задача 6 от темата за 6. клас - отговор В, а не Г.

6 клас

7 клас

7 клас

! На задача 1 от темата за 7. клас отговор Г, а не В.

7 клас

8-9 клас

8-9 клас

! На зад. 3 от темата за 8-9 клас отговор А, а не Б.

8 клас

 

9 клас

10-12 клас

10-12 клас

10 клас

 

11 клас

Забележка: Корекциите в отговорите са от авторите на задачите!

2011 година

2012 година

2008 година

2010 година

Назад към съдържанието | Назад към главното меню